Loading...

Không có sản phẩm nào

Cần hỗ trợ, tư vấn? Liên hệ với chúng tôi ngay

0905 65 67 68 info@eurotech.vn

Help

55 Gallon Single Venturi Static Conductive Drum Vacuums

55 Gallon Single Venturi Static Conductive Drum Vacuums

Nhấn vào để xem ảnh lớn

MFR Part #: N551BCNED

Tình trạng: Hàng có sẵn

Item Notes:

Giảm giá các đơn hàng lớn

Tải xuống

Powered by compressed air, Guardair 55 Gallon Static Conductive Drum Vacuums are ideal for vacuuming up chips, dust, debris, liquids, or sludge. Electrically bonded components and static conductive attachment options eliminate static electricity at the source for safe, effective, and efficient performance. Designed to handle the toughest of cleaning jobs, Guardair Static Conductive Vacuums generate exceptional vacuum lift and vacuum flow. Kit includes the most popular vacuum attachments and accessories.

  • Static conductive 55 gallon drum with dolly and handle
  • Single venturi vacuum generating head with exhaust silencer
  • Air shutoff valve with ¾” FNPT inlet and fittings
  • ¾” or ½” x 20‘ static conductive air hose with fittings
  • 1½” or 2” x 20’ static conductive vacuum hose with cuffs
  • 12” wide metal wet/dry floor tool with 4’ steel wand
  • 24” metal crevice tool

Nhận xét khách hàng

Viết nhận xét của bạn

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể viết nhận xét. xin vui lòng, đăng nhập hoặc đăng ký