Loading...

Không có sản phẩm nào

Cần hỗ trợ, tư vấn? Liên hệ với chúng tôi ngay

0905 65 67 68 info@eurotech.vn

Help

Self Extinguishing Safety Vest

Self Extinguishing Safety Vest

Nhấn vào để xem ảnh lớn

MFR Part #: SV25-2ZOM-S

Tình trạng: Đặt hàng

Item Notes:

Giảm giá các đơn hàng lớn

Tải xuống

Garment is made from polyester treated to be self-extinguishing as defined by ASTM D6413.

SE D6413 products are made from polyester treated to be self-extingusing


  • Closure: Zipper.
  • Stripes: 2” silver tape reflective material. 1 horizontal stripe.
  • Pockets: 1 Upper Left Front, 1 Lower Right Inside.
  • Material: Self extinguishing treated 100% polyester mesh.
  • Color: Hi-Viz Orange

Nhận xét khách hàng

Viết nhận xét của bạn

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể viết nhận xét. xin vui lòng, đăng nhập hoặc đăng ký

Sản phẩm vừa xem