Loading...

Không có sản phẩm nào

Cần hỗ trợ, tư vấn? Liên hệ với chúng tôi ngay

0905 65 67 68 info@eurotech.vn

Help

Vệ sinh nhà máy điện

 Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ vệ sinh bằng hóa chất cho các nhà máy nhiệt điện thông thường bao gồm:

  • Vệ sinh hệ thống nước và hơi nước bằng hóa chất.
  • Vệ sinh  nồi hơi bằng hóa chất.
  • Vệ sinh các chi tiết hệ thống làm mát bằng hóa chất.
  • Vệ sinh thiết bị ngưng tụ bằng hóa chất.
  • Vệ sinh và tẩy rửa hệ thống dầu.
  • Vệ sinh bộ cấp nhiệt bằng hóa chất.